Klasszikus polgári jog

  • Szerződések (adásvétel, tartási- és életjáradéki, bérleti szerződés stb.) és egyéb okiratok
    (végintézkedés) szerkesztése és teljes körű ügyintézés szerződéskötés során,
  • Polgári peres és peren kívüli képviselet ellátása magánszemélyek és cégek részére
  • Képviselet hagyatéki eljárás során,
  • Követelések érvényesítése során képviselet fizetési meghagyásos eljárásban, peres eljárásban
    valamint végrehajtási eljárásban.
  • Általános polgári jogi tanácsadás