Fizetésképtelen az utazási iroda, de mi is az a vagyoni biztosíték?

Amikor egy utazó megtalálja a vágyott úticélt, akkor általában szembesül azzal, hogy mennyire sokrétű tudást és tapasztalatot igényel egy 7-10 napos üdülési célú utazás vagy egy 14 napos körutazás megszervezése. Ezért az utazó sokszor a már tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező utazási irodához fordul. Azonban az utazási irodák is gazdasági társaságok, és így előfordul, hogy az adott gazdasági társaság nehéz helyzetbe kerül.

A napokban nemcsak egy hazai utazási iroda jelentette be fizetésképtelenségre tekintettel a működése felfüggesztését, hanem az FTI Touristik GmbH is hasonló helyzetbe került.

A magyar jog szerint ilyen esetben is köteles az utazási iroda az úton lévő utazóit hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat teljes összegben visszafizetni. Az utazók – egyben károsultak – számára fontos információ, hogy az utazási csomagra vonatkozó utazási szerződés megkötése esetén mindkét utazási iroda vonatkozásában helytáll a „vagyoni biztosíték” intézménye.

De mi is az az utazási csomag? Olyan utazási szerződéseket nevezünk utazási csomagnak, melyek két, különböző utazási szolgáltatásra vonatkoznak, például legtipikusabb, amikor a szerződés tartalmaz szálláshelynyújtást és személyszállítást is. 

Miként fordulhat elő, hogy egy német utazási irodával köt magyar utazó szerződést? Erre az egyszerű válasz, hogy az FTI jogszerűen nyújtott határon átnyúló szolgáltatást és így akár közvetlenül náluk, akár magyar utazásközvetítőknél köthettünk olyan utazási szerződést, melynek utazásszervezője az FTI volt.

Fizetésképtelen
fotó: freepik.com

Ha a magyar jog szerinti vagyoni biztosítékkal rendelkezik az utazási iroda – ahogy azzal a Beontrips Utazási Iroda is rendelkezett -, akkor annak az olyan befizetett részvételi díjakra is fedezetet kell nyújtania, amely szerződéseknél még nem kezdődött meg az utazás. A magyar utazási irodánál foglaló utasoknak tehát a vagyoni biztosítékot kezelő EUB biztosítóhoz kell fordulniuk a megfelelő adatok megadásával és okiratok megküldésével, a biztosító pedig a számukra nyitva álló jogszabályi határidők betartásával és a megküldött iratok áttekintését követően intézkedik a károk megtérítéséről.

A német FTI vonatkozásában pedig a Német Utasbiztosítási Alap (Deutsche Reisesicherungsfonds – DRSF -) áll helyt. A DRSF működésének alapja is a 2015/2302-es EU-irányelv, mely EU-s jogszabály az utazókat védi és az utazók érdekében fizetésképtelenség esetére „védelmi rendszerek” kidolgozására kötelezte a tagállamokat. Ez megvalósulhat az utazási iroda által kötött biztosítási szerződés vagy bankgarancia útján is, ahogy az hazánkban történik. A Thomas Cook Group 2019 évi fizetésképtelensége során kialakult helyzetre tekintettel Németországban az akkor rendszert felülvizsgálták, megváltoztatták és 2021-ben a német állam létrehozták a DRS-t. Napjainkban minden nagyobb utazási iroda, amely legalább évi 10 millió eurós árbevételt generál, köteles a DRSF-nél biztosítani magát. Korábbi rendszer szerint ugyanis Németországban a fizetésképtelenségi helyzet esetén a 110 millió eurós visszatérítési korlát megakadályozhatta, hogy az utazók követelései teljes körűen megtérüljenek, ahogy ez történt a Thomas Cook esetében is. Azonban ma már biztonságosabb az utazók helyzete, mivel a DRSF-nél kötelezően szerződő utazási irodákra ilyen korlát már nem vonatkozik. A szabályozás szerint a DRSF-nek akkor is képesnek kell lennie az érintett utazók követeléseinek teljes körű kielégítésére, ha a legnagyobb és egy közepes utazási szolgáltató egyidejűleg csődöt mond.

Az elmúlt napokban történtek ellenére alappal bízhatunk abban, hogy amennyiben az EUB (fontos információk) a DRS (fontos információk) felé a rendelkezésre álló határidőn belül az érintett utazók benyújtják az igényüket és utazási csomagra szerződtek, úgy a káruk a vagyoni biztosítékból megtérül. Amennyiben pedig például a magyar utazási iroda vagyoni biztosítéka mégse lenne elegendő a teljes kár megtérítésére, úgy ezt a követelést megfelelő jogász segítségével jogi útra lehet terelni.